↑ Return to ПРО НАС

Print this Сторінка

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Методичний відділ

Завідувач відділом:  
Контактні телефони: (04563) 9-09-44
Методисти:
Гордієнко Валентина Вікторівна
Лісовенко Олена Олександрівна
Павленко Людмила Андріївна

Напрями діяльності

 • Організаційний та інформаційно-методичний супровід регіональної моделі професійного розвитку педагогів закладів позашкільної освіти  засобами науково-методичної роботи;

 • Надання консалтингових, освітніх, методичних, організаційних послуг з питань модернізації змісту та структури науково-методичної роботи у закладах позашкільної освіти  області;  

 • Реалізація цільового проекту «Сходинками  професійної майстерності», орієнтованого на модернізацію структури та змісту науково-методичної роботи з педагогами засобами інноваційних технологій;

 • Координація та  інформаційно-методичний  супровід дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності, запровадження інноваційних цільових проектів у діяльність закладів позашкільної освіти області; 

 • Організація та координація обласних науково-методичних заходів, професійних конкурсів та конкурсів навчально-методичних матеріалів за напрямами позашкільної освіти; 

 • Координація розвитку дитячого лідерського руху та учнівського самоврядування, організація партнерства з батьківською громадськістю шляхом впровадження обласного проекту «Самоврядування дітей та молоді Київщини»; 

 • Інформаційно-аналітична діяльність, моніторинг якості та результативності діяльності дитячих та педагогічних колективів закладів позашкільної освіти;  

 • Створення  інформаційно-ресурсного фонду перспективного педагогічного досвіду з актуальних напрямів  модернізації позашкільної освіти, 

 • Популяризація та поширення провідних ідей творчого педагогічного пошуку освітян та інноваційних продуктів у засобах масової інформації та інтернет-ресурсах. Трансформація перспективного педагогічного досвіду в практику роботи закладів позашкільної освіти; 

 • Надання адресної методичної допомоги педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти,  видання методичних розробок, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій тощо.

 • Систематизація, узагальнення та підготовка до друку матеріалів про діяльність та передовий педагогічний досвід педагогічних працівників області, видання інформаційно-методичної газети «Позашкільний вісник».

 

Організаційно-масовий відділ

Завідувач відділом: Нижник Ольга Вікторівна
Контактний телефон: (04563) 9-09-48
Методист:
Журбенко Марина Володимирівна

 

Напрями діяльності

 • Забезпечує умови особистісного розвитку дітей на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури з врахуванням художніх інтересів і потреб виховання естетичної свідомості.
 • Залучає учнівську молодь до активного процесу оволодіння знаннями у сфері культури та мистецтва.
 • Формує систему знань і уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтва: музичного, хореографічного, театрального
 • Сприяє збагаченню художньо-естетичного досвіду, розвитку світоглядних уявлень, ціннісних художніх орієнтацій.
 
Еколого-натуралістичний відділ
Завідувач відділом: Пахомова Інна Андріївна
Контактний телефон: (04563) 9-09-90
Методист:  Пожалова Тетяна Миколаївна
 
Напрями діяльності
 • Створює умови для надання поглиблених знань з основ природничих, аграрних та лісогосподарських наук.
 • Сприяє спрямуванню у юних природо охоронців знань і навичок у галузях сільського господарства: квітництва, лісництва, садівництва тощо.
 • Визначає природоохоронні завдання, здійснює координацію та проведення екологічних акцій, операцій, трудових рейдів.
 • Залучає дітей та учнівську молодь до вивчення і збереження довкілля, історико-культурної спадщини народу, трудових рейдів.

 

Відділ спортивного туризму та краєзнавства

Завідувач відділом: Личак Ірина Сергіївна

Контактний телефон: (04563) 9-09-90
Методист: Дюдя Людмила Юріївна 
  
Напрями діяльності
 • Залучає дітей Київщини до туристсько-краєзнавчої, наукової та дослідницької діяльності.
 • Розширює і поглиблює знання учасників подорожі з історії культури, природи рідного краю, України та інших країн.
 • Пропагує здоровий спосіб життя, гармонійний і всебічний розвиток підростаючого покоління.
 • Виявляє кращих туристів-спортсменів та туристські команди.
 • Готує туристські кадри для здійснення спортивних походів та краєзнавчих експедицій.
 
Відділ науково-технічної творчості

Завідувач відділом: Карлінська Людмила Дмитрівна

Контактний телефон: (04563)9-09-48
Методист:
Янішпольська Валентина Василівна

Напрями діяльності

 • Сприяє оволодінню дітьми практичними уміннями в технічних видах спорту.
 • Здійснює координацію та проведення заходів науково-технічного спрямування.
 • Створює умови для виявлення й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб дітей, задоволення їх потреб у професійному самовизначенні.
 • Забезпечує формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій дітей та учнівської молоді.Структурні підрозділи

 

Permanent link to this article: https://www.kids-center.com.ua/pro_nas/strukturni_pidrozdoly/